+30 210 6028770     φαξ: +30 210 6029501     info@kapelis.gr    Λεωφ. Σπάτων 151, Παλλήνη 15351, Αττική

Menu

Γεμιστικά - Περιφερικός Εξοπλισμός

Σε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας προκύπτει η ανάγκη αυτοματοποίησης της δοσομέτρησης του προϊόντος, όταν αυτό το επιτρέπει η φύση του (προϊόντος) και η διαδικασία παραγωγής. Τα γεμιστικά ή δοσομετρικά συστήματα είναι κυρίως ζυγιστικά (απλά γραμμικά ή πολυκέφαλα) καθώς και ογκομετρικά αλλά και λοιπά εξειδικευμένα γεμιστικά. Βρείτε από το μενού "Γεμιστικά" τον κατάλληλο τύπο δοσομετρικού για τις ανάγκες σας.

filler volumetric cups doser resize ofgrs gl conveyor resize of filler volumetric cups