+30 210 6028770     φαξ: +30 210 6029501     info@kapelis.gr    Λεωφ. Σπάτων 151, Παλλήνη 15351, Αττική

Menu

Περιφερικός Εξοπλισμός

Περιφερικός Εξοπλισμός

 

Ταινιόδρομοι ή διάδρομοι βηματικοί ή συνεχόμενης ροής, μονής ή διπλής σειράς, κατάλληλοι για γραμμές παρασκευής ετοίμου γεύματος, γλυκού κ.ο.κ., ή για τροφοδοσία της γραμμής με κενά σκεύη, συλλογή ετοίμου προϊόντος και γενικά οπουδήποτε χρειάζεται αυτόματη μεταφορά περιεκτών – προϊόντων. Συνδυάζονται με αυτόματα γεμιστικά, ζυγαριές ή στακαριστικό σκευών (μονό ή διπλό) στην αρχή τους.

 

Περιστρεφόμενες κυκλικές τράπεζες που χρησιμεύουν είτε για συλλογή ετοίμου προϊόντος ή για τροφοδοσία κενών σκευών - φιαλών

 

Λοιπά συνοδευτικά εξαρτήματα γεμιστικών όπως βάσεις, χοάνες τροφοδοσίας, αναβατόρια, δεξαμενές προϊόντος, πεντάλ ποδοκίνητης αποδέσμευσης κ.λ.π.

 

Ανάλογα με τις ανάγκες που επιβάλει η παραγωγή και το προϊόν σας, υπάρχει η λύση, απλή ή σύνθετη που θα τη σχεδιάσουμε από κοινού...

Περιφερικός εξοπλισμός

adobe-reader