+30 210 6028770     φαξ: +30 210 6029501     info@kapelis.gr    Λεωφ. Σπάτων 151, Παλλήνη 15351, Αττική

Menu

Αυτόματες μηχανές κιβωτιοποίησης

tauras fenix combined site

Αυτόματες μηχανές κιβωτιοποίησης

 

Οι μηχανές αυτές έχουν σχεδιαστεί για την στοίχιση και τοποθέτηση προϊόντων σε χαρτοκιβώτια με σκοπό την αποστολή/ μεταφορά τους.

 

Με διαφορετικά επίπεδα αυτοματοποίησης, από ημιαυτόματες μέχρι πλήρως αυτόματες γραμμές.

 

Κάποια από τα μοντέλα είναι αυτόνομα, ενώ τα υπόλοιπα παρότι επίσης αυτόματα, είναι σχεδιασμένα κυρίως για χρησιμοποίηση σε αυτόματη γραμμή παραγωγής

 

 

Case Erector

Αυτόματη μηχανή σχηματισμού χαρτοκιβωτίου από προδιαμορφωμένο χαρτόνι

adobe-reader-01

Case Sealer

Αυτόματη μηχανή σφράγισης χαρτοκιβωτίου

adobe-reader-01

SPM Machine

Aυτόματο μηχάνημα δημιουργίας, πλήρωσης και σφράγισης χαρτοκιβωτίων

adobe-reader-01

SPT-25

Aυτόματο μηχάνημα στοίχισης προϊόντων σε χαρτοκιβώτια

adobe-reader-01

Tray Forming Machine

Aυτόματο μηχάνημα δημιουργίας χάρτινων κιβωτίων με υποδοχές

adobe-reader-01

Tray Packer

Aυτόματο μηχάνημα δημιουργίας στοίχισης και τοποθέτησης έτοιμων προϊόντων σε χαρτόνι

adobe-reader-01

SGP 60V

Μηχάνημα κλεισίματος έτοιμων προϊόντων σε προδιαμορφωμενο χάρτινο κουτί

adobe-reader-01

Transport Packaging Complex

Αυτόματη μηχανή δημιουργίας, πλήρωσης και σφράγισης χαρτοκιβωτίων

adobe-reader-01

Filling and Packaging Complex

Συγκρότημα δημιουργίας, πλήρωσης και σφράγισης χαρτοκιβωτίων

adobe-reader-01