fbpx
sc-icon-1
sc-icon-2
sc-icon-3
sc-icon-4
  • English
Νέα εγκατάσταση
συστήματος Α.Π.Ε
φωτοβολταϊκών
40,56kWp

Η Kapelis Packaging, επένδυσε σε νέα εγκατάσταση συστήματος Α.Π.Ε φωτοβολταϊκών 40,56kWp, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνεται από το μηχανισμό συμψηφισμού παραγόμενης- καταναλισκόμενης ενέργειας (Net Metering), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς δεν θα υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της.

Με την εφαρμογή του μηχανισμού Net Metering, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των καταναλώσεων της, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος στις εκπομπές CO2, σε πλήρη εναρμόνιση με τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια.

Video
Π. ΚΑΠΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση:
Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ
Κορωπίου, 19441, Αττική
ΓΕΜΗ: 2373401000
Τηλέφωνο:
210 6028770
Social Media
NEWSLETTER
Copyright © 2024 Kapelis Packaging
envelopephonebubblemagnifiercross