fbpx
Πολιτική Ποιότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Π.ΚΑΠΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
Σταθερή πολιτική της εταιρείας «Π.ΚΑΠΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» είναι η εμπορία υλικών και μηχανών συσκευασίας τροφίμων με ιδιαίτερη μέριμνα στην ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή και τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους της, τους μετόχους της και το κοινωνικό σύνολο. Ο στόχος αυτός είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών από το προσωπικό της εταιρείας καθώς και με την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει αναπτύξει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018, σε όλα τα στάδια των διεργασιών της και δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:
 • Την ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε όλα τα τμήματα/ δραστηριότητες της εταιρείας και τη διαρκή επένδυση για τον εκσυγχρονισμό τους
 • Την απασχόληση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο συνεχώς εκπαιδεύεται και εξελίσσεται
 • Τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Την συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες που αποβλέπει στην αξιολόγηση και την αποτελεσματική αντίδραση σε τυχόν προβλήματα ή/ και παράπονα
 • Την εφαρμογή ενός ικανού Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Την συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
 • Την διαρκή ενημέρωση για αλλαγές στην σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, στις εξελίξεις στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων ( εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, υγιεινή προσωπικού κ.λ.π.)
 • Τη γνωστοποίηση και κατανόηση της Παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Ασφάλειας των Τροφίμων από το προσωπικό αλλά και τη διαρκή αναθεώρηση της ώστε να είναι κατάλληλη για το σκοπό της εταιρείας
 • Την καθιέρωση διαδικασιών για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για πρόληψη και διόρθωση των προβλημάτων
 • Τη λειτουργία της επιχείρησης με σεβασμό προς το περιβάλλον
 • Την τήρηση ηθικής και κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητες της
Για την συνεχή βελτίωση των προϊόντων της επιχείρησης η εταιρεία θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, επιτεύξιμους στόχους για τους οποίους έχει θέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
Η Διοίκηση της εταιρείας «Π. ΚΑΠΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε» δεσμεύεται να ανασκοπεί την παρούσα Πολιτική ως προς την καταλληλότητα της και να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των παραπάνω, καθώς κύριο μέλημα και φιλοσοφία της είναι η συνεχής προσπάθεια για διάθεση στους καταναλωτές ασφαλών για την υγεία τους προϊόντων.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
11/03/2021
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram