fbpx
sc-icon-1
sc-icon-2
sc-icon-3
sc-icon-4
  • English
Τοποθέτηση Προϊόντων

Σειρά εγκάρσιας τοποθέτησης HDP

Η σειρά HDP αποτελείται από ένα οπτικά καθοδηγούμενο “pick and place” σύστημα με delta robots. Το σύστημα αυτό μπορεί να διαχειριστεί τα προϊόντα είτε εισέρχονται σε σχηματισμό είτε άτακτα. Το κύριο πεδίο εφαρμογής είναι η τοποθέτηση των προϊόντων σε οποιοδήποτε σύστημα τροφοδοσίας εξοπλισμού συσκευασίας, καθώς και σε περιέκτες όπου τα προαναφερθέντα προϊόντα πρέπει να τοποθετηθούν σε σκεύη, χαρτοκιβώτια κ.λπ. Οι HDP είναι εξοπλισμένες με delta robots. Τα Delta Robots είναι τύπου κλειστής κινηματικής αλυσίδας, και η μορφολογία τους είναι τέτοια η οποία επιτρέπει κυρίως τη μετακίνηση αντικειμένων στους 3 βασικούς άξονες. Διαθέτουν εξελιγμένο λογισμικό πολλαπλής διαλογής (multi-picking) κατόπιν ζήτησης, παρέχοντας την βέλτιστη αλληλουχία κινήσεων με σκοπό να αποφευχθεί το σενάριο τα προϊόντα να φτάσουν στο τέλος της γραμμής χωρίς να συλλεχθούν.

Σειρά MLP γραμμικής τοποθέτησης

Η σειρά MLP αποτελείται από ένα οπτικά καθοδηγούμενο “pick and place” σύστημα με delta robots γραμμικής τοποθέτησης, κατάλληλο για λειτουργία με κανονικά ή τυχαία εισερχόμενα προϊόντα (ανιχνεύονται από σύστημα κάμερας). Το κύριο πεδίο εφαρμογής είναι η τροφοδοσία των προϊόντων σε οποιοδήποτε σύστημα τροφοδοσίας, όπως επίσης και από προηγούμενο σταθμό της γραμμής παραγωγής. Οι περιέκτες όπου πρέπει να τοποθετηθούν τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι σκεύη, χαρτοκιβώτια κ.λπ.

Σειρά στακαριστικών σκευών MDN

Τα στακαριστικά σκευών πολλαπλών γραμμών της σειράς MDN έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν με ακρίβεια περιέκτες, όπως σκεύη μονής κοιλότητας, πολλαπλών κοιλοτήτων, τύπου Clamshell, ειδικής κατασκευής σε ιμάντες βηματικής ή συνεχούς κίνησης. Αυτά το μηχανήματα είναι εξαιρετικά ευέλικτα και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στον υπάρχοντα εξοπλισμό του πελάτη. Τα  μηχανήματα της σειράς MDN κατασκευάζονται με πολλαπλές υποδοχές σκευών για να ταιριάζουν στις ανάγκες των σκευών και μπορούν να λειτουργήσουν με ταχύτητα έως 50 κύκλους ανά γραμμή, ενώ  διαθέτει συνδέσεις γρήγορου κλειδώματος/ξεκλειδώματος και ελάχιστες απαιτήσεις προσαρμογών, για γρήγορες αλλαγές οι οποίες όταν χρειαστούν, ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 10 λεπτά.
Video
Π. ΚΑΠΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση:
Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ
Κορωπίου, 19441, Αττική
ΓΕΜΗ: 2373401000
Τηλέφωνο:
210 6028770
Social Media
NEWSLETTER
Copyright © 2024 Kapelis Packaging
envelopephonebubblemagnifiercross